سه نکته پیرامون یادگیری عبارات محاوره ای

برای یادگیری عبارات محاوره ای به کار بستن سه نکته پیرامون این عبارات ضروری است:   نکته اول تعداد زیادی از اصطلاحات غیر رسمی انگلیسی و به اصطلاح خودمانی هستند. برخی دیگر حالت غیر مودبانه و برخورنده دارند. باید بخاطر داشت که این دسته از اصطلاحات فقط بین دوستان نزدیک و یا کسانی که رابطه خیلی […]