داستان سه برادر (نسخه اصلی در بخش انگلیسی سایت)

سه برادر روزی روزگاری سه برادر بودند که در هوای گرگ و میش سحر در جاده ای دور افتاده داشتند سفر میکردند. سرانجام برادرها به رودخانه ای رسیدند که از بس متلاطم بود نمیتوانستند از آن بگذرند. سه برادر که در جادوگری استاد بودند با چوب دستیشان پلی پدید اوردند. اما پیش از آنکه از آن عبور […]