انواع مکالمات روزمره زبان انگلیسی(سلام و احوالپرسی)

این پست از سه بخش از مکالمات کوتاه با موضوع سلام و احوالپرسی در زبان انگلیسی است.این مکالمات تقریبا مشابه هم هستند اما در آنها از اصطلاحات و جملات متفاوت استفاده شده است.شما سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمه ها به صورت تحت الفظی ترجمه نشده است و معنی عمومی […]

جملات کاربردی سلام احوالپرسی

این قسمت به مبحث سلام و احوالپرسی و خداحافظی در انگلیسی  ( Greeting & Parting remarks ) می پردازیم و به نکات و اصطلاحاتی که در این دیالوگ ها وجود دارد می پردازیم. در مبحث مکالمه زبان انگلیسی ، سلام و احوالپرسی اولین بخش هر مکالمه ای را تشکیل می دهد.بدین صورت که شما در […]