مهارت های خواندن

سرباز باهوش The story of intelligent soldier

ما در این مطلب داستان سرباز باهوش  را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم این  داستان ازین  قرار است که فرد سرباز جوانی در یك پادگان بزرگ بود. آن‌ها همیشه در طول هفته خیلی سخت كار می‌كردند، اما آن روز شنبه بود، و همه‌ی سربازان آزاد بودند… The story of intelligent soldier Fred was a young […]