زمان

پرسیدن زمان و گفتن ساعت به زبان انگلیسی

پرسیدن زمان و گفتن ساعت به زبان انگلیسی ، برای همه ما اتفاق افتاده که نیاز به دانستن ساعت پیدا کنیم و با استفاده از راه های مختلف ساعت را از دیگرا ن بپرسیم. در همه زبانها روش هایی برای گفتن ساعت وجود دارد. در زبان انگلیسی هم برای پرسیدن ساعت و گفتن آن را […]

پرسیدن

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی

پرسیدن ساعت در  زبان انگلیسی  میتواند روش های مختلفی جهت نحوه پرسیدن  و چگونگی پاسخ دادن بداشته باشد.اگر چه مبحث زمان و ساعت همانند دیگر موضوعات زبان انگلیسی،در کشورهای مختلف انگلیسی زبان،نسبت به هم کمی متفاوت می باشد،اما اصول کلی در همه آنها یکسان و تفاوت ها بسیار جزئی می باشد. پرسیدن ساعت:معمولا از جملات […]

مکالمه ساعت (جلسه دوم)

26- صفحه ساعت شما قشنگ است. همچنین عقربه ساعت شمار/ دقیقه شمار/ ثانیه شمار زیبایی هم دارد. .Your watch has a nice face. The hour/ minute/ second hand is also beautiful 27- بندش را دوست ندارم. .I don’t like it’s strap 28- ظهر می رویم آنجا. .We will go there at noon/midday/12 P.M 29- نیمه […]