اطلاعات شخصی

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ (قسمت اول)

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ همانطور که می دانید جمله سازی به زبان انگلیسی و استفاده از جمله های انگلیسی در موقعیت مناسب، دغدغه اکثر زبان آموزان می باشد. اگر شخصی به تمام موقعیت ها و مکالمات آنها مسلط باشد، ولی توانایی جمله سازی را نداشته باشد،نمی تواند ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کند.این شخص […]