نکات مختصری از زمان گذشته

نکات مختصری از زمان گذشته

یکی از زمانها در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد، این زمان برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً به پایان رسیده است ، حالا برای درک بهتر، مثال هایی را برای شما در نظر گرفته ام که در ادامه اونارو با هم بررسی می کنیم… زمان گذشته […]

زمان گذشته

“.I went to the airport yesterday” دیروز به فرودگاه رفتم. “.I met Bob last week” هفته پیش باب رو دیدم. “.I was an hour late for my meeting” سر قرارم 1ساعت دیر رسیدم. “I went to the bus stop, but I was 30 seconds late. A person on the street told me the bus just […]