اسم معنی- زمان گذشته استمراری

اسم معنی یا Abstract Noun چیست؟ به طور خلاصه اسم معنی یا abstract noun  به اسمی گفته می شود که بیانگر وضعیت و حالت چیزیست و قابل مشاهده و لمس کردن نیست. مثل مهربانی، زیبایی، زکاوت، بخشندگی، قدرت و … نمونه ای از این اسم ها را در زیر مشاهده می کنید: =        goodness, kindness, […]