زمان انجام کار در انگلیسی

زمان انجام کار در انگلیسی

پاسخ دادن به سوالاتی که درباره زمان انجام کاری در زبان انگلیسی مطرح می شوند، با چه کلماتی امکان پذیر است؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما همراه باشید. ِDuring: اگر کسی در زبان انگلیسی سؤالی از ما بپرسد که با when شروع شود در جوابش می توانیم کلمه ی during را به کار […]