RozhinIlya

خجالت کشیدن در زبان آموزی و راه حل‌های آن

معضل خجالت کشیدن در زبان آموزی و حاشیه‌هایی که از آن ایجاد می‌شود یکی از رایج‌ترین چالش‌هایی است که زبان‌آموزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. و برای یافتن راه حل‌هایی برای عبور از این مشکل و جهت مشاوره به سراغ مدرسین می‌روند. پیشتر نیز درباره اهمیت ویژگی‌های شخصیتی در یادگیری زبان صحبت کردیم. یکی از […]

غیر ممکن در زبان ‌آموزی وجود دارد؟ چرا و چگونه؟

چه چیزهایی به عنوان غیر ممکن در زبان آموزی شناخته می‌شوند؟ این سؤالی است که بسیاری از زبان‌آموزان جهت کسب مشاوره از مدرسین زبان می‌پرسند. این پرسش‌ها گاهی بطور مستقیم و با ادعای اینکه انجام کاری برای این زبان‌آموز غیر ممکن است پرسیده می‌شوند. ولی اکثر اوقات باور اینکه انجام کاری در زبان‌آموزی غیر ممکن […]