فراگیری

روش های فراگیری لغات

به خاطر سپردن لغتهای یک زبان خارجی می تواند یکی از بخشهای خسته کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم: روش های فراگیری لغات   کارتهای نمایش (Flash cards) استفاده از کارتهای نمایش سریعترین روش برای مرور […]