جملات زبان انگلیسی در مورد ماه مبارک رمضان

جملات زبان انگلیسی در مورد ماه مبارک رمضان در این پست 20 جمله و اصلاح انگلیسی مربوط به ماه رمضان و روزه گرفتن، بیان شده است.   1- چقدر راجع به رمضان می دانید؟ ?How much do you know about Ramazan 2- این ماه مقدس ترین و مبارک ترین ماه اسلامی به شمار می ­رود. […]