دو نکته کاربردی در واژگان

دو نکته کاربردی در واژگان

کلمه ی stairs و عبارت flights of stairs به معنای پلکان داخل ساختمان است : As the lift was not working we started to climb the stairs. چون آسانسور کار نمی کرد ما راه افتادیم از پله ها بالا رفتن. کلمه ی staircase به راه پله ، نرده ها و دیوارهای دور آن اطلاق می […]