ده فرمان برای خواندن کتاب – هم فارسی و هم انگلیسی

همه ما فکر میکنیم از پس خواندن مطالب بر می آییم اما مسئله اینجا است که قابلیت های ما در خواندن نه تنها درانگلیسی بلکه در فارسی هم میتوانند با یکدیگر متفاوت باشند. همینطور ما باید در نظر داشته باشیم هر یک از ما نیاز به خواندن کتاب داریم، حالا به این نیاز چگونه توجه […]