دردسر حفظ لغات

دردسر حفظ لغات

یکی از موارد چالش برانگیز برای زبان آموزان همواره چگونگی حفظ لغات بوده است روشی که اکثریت از آن استفاده می کنند حفظ بدون هیچگونه مفهوم است که این روش مطالعه زبان انگلیسی را بسیار دل گزا و طاقت فرسا می کند به علاوه آنکه خروجی کار را نیز به طرز قابل توجهی بایین می […]