داستان کوتاه طاووس و لاک پشت(اصل داستان در نسخه انگلیسی سایت)

روزی روزگاری، طاووس و لاک پشتی بودن که دوستای خوبی برای هم بودن.طاووس نزدیک درخت کنار رودی که لاک پشت زندگی می کرد، خونه داشت.. هر روز پس از اینکه طاووس نزدیک رودخانه آبی می خورد ، برای سرگرم کردن دوستش می رقصید. یک روز بدشانس، یک شکارچی پرنده، طاووس را به دام انداخت و […]