طاووس

داستان کوتاه آماندا

در این مطلب داستان کوتاه آماندا را بعلاوه ی ترجمه ی فارسی آن آورده ایم تا برای شما دوستان عزیز تمرینی در داستان خوانی و تفریحی مناسب و مفید باشد. داستان کوتاه آماندا Amanda goes to work every day. She works in an office. She works very hard. She starts and 7 o’clock in the morning […]

داستان کوتاه انگلیسی2 (سطح مبتدی)

در این نوشته، بخش دیگری از کتابهای داستان انگلیسی سطح 1 را ادامه می دهیم. این داستان از کتاب Introductory Steps to Understanding منتشر شده توسط Oxford است. داستان کوتاه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و نیز فایلهای صوتی آنها قرار داده شده اند. سطح این داستان مانند داستان قبلی سطح 1 یعنی مبتدی است. موضوع […]

داستان کوتاه انگلیسی (سطح مبتدی)

داستان دزد موضوع این داستان درباره مردی است که برای دزدی به بانک می رود. این داستان انگلیسی با ترجمه فارسی است برای همین ما نیز ترجمه فارسی این داستان را بعد از متن اصلی داستان قرار دادیم. سطح این داستان کوتاه انگلیسی آسان است و همه افراد مبتدی می توانند آن را به راحتی بخوانند. دقت کنید […]