تفاوت کلمات مشابه (جلسه چهارم)

تفاوت دو کلمه advice و advise این دو کلمه با معنی مشابه اما کاربرد متفاوت باعث شده که خیلی زبان آموزا با مشکل روبه رو بشن. توی این درس تفاوت بین این دو کلمه رو واستون مشخص می کنیم. مراجعه می کنیم به دیکشنری آکسفورد: advice /ədˈvīs/ Noun Guidance or recommendations concerning prudent future action, […]