خواندن poetry انگلیسی

آموزش زبان از طریق خواندن poetry انگلیسی

تاثیر شگفت انگیز خواندن poetry انگلیسی به گفته پژوهشگران بهترین راه ورود به دنیای مهارت های شنیداری و گفتاری اشعار هستند و مهمتر از آن این که با صرف وقت و مطالعه اشعار گوناگون حتی نوشتار هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در اصل، خواندن poetry انگلیسی برای زبان آموزان یک حرکت جهشی محسوب میشود زیرا اشعار […]