داستان کوتاه خروس و اردک

داستان کوتاه خروس و اردک (اصل داستان در نسخه انگلیسی)

داستان کوتاه انگلیسی خروس، اردک و پری دریایی: یک خروس و یک اردک باهم بحث‌های زیادی می‌کردند که آیا پری دریایی وجود دارد یا خیر. این‌قدر بحث کردند که دست‌آخر تصمیم گرفتند که موضوع را یک‌بار برای همیشه با رفتن به اعماق دریا حل کنند. آن‌ها به سمت پایین دریا شیرجه زدند و شنا کردند. […]