کاربرد حروف اضافه To و At و شباهت آن‌ها

حروف اضافه to و at هر دو جزئی از حروف اضافه یا preposition ها در زبان انگلیسی هستند. در کنار کاربردهای فراوان دیگر، بیان مکان و موقعیت رخ دادنِ فعل، از معنای اصلی این دو حرف است. اما باید توجه داشت که این دو حرف کاربرد‌های متفاوتی از یکدیگر دارند و این کاربرد‌ها بطور مستقیم در تعیین […]