حرف تعریف در زبان انگلیسی(معین و نامعین)

در زبان انگلیسی به صورت کلی اسامی (به جز در شرایط خاص) همیشه همراه با حروف تعریف به کار برده می شوند. حروف تعریف در این زبان به دو دسته تقسیم می شوند: حروف تعریف معین: نشان میدهد اسمی که به همراه آن آمده برای مخاطب شناخته شده است. حروف تعریف نامعین: نشان میدهد اسمی که به […]

Emily’s Secret

انواع حرف تعریف در زبان انگلیسی ( معین یا نامعین)

نام کشورها (به جز هلند و کشورهایی که نام آنها با عنوان هایی مثل Kingdom, Republic, State, Union استفاده می شود.) به مثال زیر توجه کنید: Dublin is in Ireland. (دوبلین در ایرلند است.) اما: (Miami is in the USA./We go to the Netherlands every summer.) (میامی در ایالات متحده است./ ما هر سال به هلند می رویم.) نام […]