travel

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی (Conditional Sentences) که به عبارات شرطی (Conditional Clauses) و یا به انگلیسی عبارات “If Clauses” نیز شناخته می شوند، برای بیان انجام عملی (عبارت شرط) که منوط و وابسته به عمل دیگری (جواب شرط) است مورد استفاده قرار می گیرد. و شامل ۳ نوع می باشد که هر کدام از آنها در این پست با […]

جملات شرطی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

جملات شرطی و کاربرد آن در زبان انگلیسی

جمله شرطی به جمله ای گفته میشود که یکی از اجزای آن وابسته به جز دیگر باشد. در زبان انگلیسی به آن جمله Condition (شرط) گفته میشود. برای مثال : اگر امروز باران نبارد ، به پارک خواهم رفت. در جمله فوق شرط جمله نیامدن باران است، که اگر باران ببارد دیگر اتفاق بعدی انجام […]

جملات شرطی

جملات شرطی(جلسه دوم)

در جلسه قبل به معرفی برخی از جملات شرطی و مثالهای مربوط به آنها پرداختیم. اکنون به توضیح ادامه مطلب خواهیم پرداخت. جملات شرطی غیر واقعی: این جملات در حالتی استفاده می شوند که بخواهیم حالتی را توصیف کنیم که در عالم واقع رخ نمی دهد و بیشتر تراوش قوه تخیل آدمی است . ساختار این نوع جملات […]

جملات شرطی(جلسه اول)

می دانیم یکی از مهم ترین مباحث دستور زبان انگلیسی بحث جملات شرطی است . در ابتدا توضیح مختصری پیرامون این مبحث ارائه خواهیم داد سپس مثال های متنوعی  در مورد این مبحث  مهم آورده می شود. جملات شرطی به دو دسته تقسیم می شوند: جملات شرطی واقعی: این جملات بیانگر حوادث و اتفاقاتی هستند که در زندگی روزمره اتفاق می […]