چگونگی به کارگیری صفات در جملات انگلیسی

چگونگی به کارگیری صفات در جملات انگلیسی

همان طور که می دانید صفت کلمه ای است که قبل از اسم قرار می گیرد، و حالت و چگونگی آن را معین و معلوم میکند. اگر اسمی دارای چندین صفت باشد، طرز قرار گرفتن آنها در جمله به شکل زیر است: صفت جنس که نوع ماده و جنس اسم را بیان می کند و […]

نحوه استفاده از عبارت I'm sorry در جملات انگلیسی

نحوه استفاده از عبارت I’m sorry در جملات انگلیسی

نحوه استفاده از عبارت I’m sorry در زبان انگلیسی یکی از عبارات پر کاربرد در زبان انگلیسی، عبارت “I’m sorry” می باشد. این عبارت در زبان انگلیسی به چهار شکل مورد استفاده قرار می گیرد: کاربرد اول: بعد از عبارت I’m sorryحرف اضافه “for” و یک اسم قرار می گیرد. برای مثال: .I’m sorry for […]

ساخت جملات انگلیسی

5 نکته برای ساخت جملات انگلیسی

گرامر انگلیسی اغلب اوقات می تواند عجیب باشد. ما قوانین زیادی برای ساخت جملات داریم و تقریباً به همان اندازه، استثناً برای این قوانین وجود دارد. در سطح پایه اکثر جملات انگلیسی از یک ساختار ساده پیروی می کنند. این پنج نکته را برای ساخت ساده جملات انگلیسی دنبال کنید. 1. کلمات را با ترتیب […]

جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد

جملاتی درباره شخصیت افراد

🌺جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد 🌺Peoples Character 1- نسبتاً اجتماعی است. He‘s quite sociable. 2- نسبتاً گوشه گیر است. He’s rather unsociable. 3- من مهربان و صمیمی هستم. I’m kind and friendly. 4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم. I consider myself kind and friendly. 5- او راستگو (درستکار)/ نادرست است. He’s honest/ dishonest. […]