جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات

جایگاه always در جملات از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کردو محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع کلمه محل قرار گرفتن آن در جمله نیز متفاوت است. در این مطلب به جایگاه قید پرکاربرد always در جملات زبان انگلیسی می […]