تمرین های تلفظ زبان انگلیسی

توضیحاتی در مورد آواهای صدا دار زبان انگلیسی

توضیحاتی در مورد حروف صدادار متاسفانه سیستم آموزشی کشورهای فارسی زبان با این فرض که همه امکان تلفظ درست حروف را دارند هیچ  آموزشی در مورد تلفظ یا واگویی نمی دهد. به همین دلیل در هنگام یادگیری یک زبان جدید معمولا با اصطلاحات این بخش آشنایی درستی وجود ندارد از همین رو پیش از بررسی […]