فیلم

همه چیز درباره یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم

چرا باید با دیدن فیلم زبان یاد بگیریم؟ چون فیلم زبان روز و زنده دنیاست در کل دنیا هر روز زبان ها در حال تغییر و رشد هستند و هماهنگ با تحولات جهانی بسیاری از کلمات کاربرد خود را از دست داده یا معنی آنها عوض می شود.فیلم ها جایی هستند که همه این تغییر […]