جملات پر کاربرد در مورد کامپیوتر و تلفن همراه

اصطلاحات و جملات پر کاربرد در مورد کامپیوتر و تلفن همراه 💾 1) Surf the net / internet 🍒 جستجو و چرخیدن در اینترنت 💾 2) Browse the websites 🍒 چرخیدن و گشت زدن در وب سایت ها 💾 3) Highlight files or a text 🍒 علامت گذاری و انتخاب کردن فایل یا متن. 💾 […]