تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی

تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی

تفاوت surely و certainly در زبان انگلیسی قید surely را معمولاً وقتی به کار می بریم که به چیزی عقیده داریم و اگر دیگران با ما موافق نباشند شگفت زده خواهیم شد: Surely they must realize that. آن ها مطمئناً باید آن موضوع را متوجه شوند. منظور از جمله ی بالا می تواند جمله ی […]