فارسی فکر نکنیم

تفاوت ill و Sick در زبان انگلیسی

آیا می دانید که تفاوت دو واژه ill و sick در زبان انگلیسی چیست؟ پس این پست را به دقت بخوانید تا تفاوت های این دو واژه مشابه را یاد بگیرید و بتوانید آنها را به درستی استفاده کنید. ill و sick دو لغت با معانی تقریبا مشابهی هستند که به طور کلی به معنی “بیماری“، “مریضی” و یا “وضعیت ناسالم شخص” […]