کاربرد دو حرف اضافه Between و Among در جمله

کاربرد Between و Among در جمله در زبان انگلیسی و در کاربردهای رایج دو حرف اضافه between و among زیاد به کار می‌روند. برای تشخیص تفاوت between  و among ابتدا باید کاربرد آن‌ها را ببینیم. این دو حرف به معنای «بِین» و «میان» و «لابلا» می‌باشند. این دو حرف اضافه با اینکه هر دو، همین معنا را دارند ولی […]