کلمات مشابه

تفاوت بین کلمات مشابه (جلسه سوم)

تفاوت دو کلمه apprise و appraise این دو کلمه با شکل تقریبا مشابه اما معنی کاملا متفاوت، جزو دو کلمه هستند که ممکنه اشتباه به جای همدیگه به کار برن. برای بررسی این دو سری می زنیم به دیکشنری آکسفورد:  ➡ /Appraise /əˈprāz Verb [With object] Assess the value or quality of: she stealthily appraised […]