مقاله ای جامع پیرامون کدینگ لغات

مقاله ای جامع پیرامون کدینگ لغات

تعریف کدینگ و تصویرسازی ذهنی آموزش زبان انگلیسی امروزه به دغدغه ی اصلی زبان آموزان تبدیل شده است که از چه روشی زبان انگلیسی را فرا بگیرند ، مکالمه ی زبان انگلیسی واقعا از طریق کدام روش موثرتر است ؟؟ در زیر به بررسی مزایای یادگیری زبان انگلیسی می پردازیم: *زبان انگلیسی یک زبان بین المللی ست […]