تربیت مدرس

پایان دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)

هفتمین دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی مؤسسه خانه زبان روژین ایلیا که با هدف شناسایی استعدادهای موجود و نیز دستیابی به روش یکسان در زمینه تدریس زبان انگلیسی با حضور جمعی از علاقه مندان به شرکت در این دوره تشکیل گردیده بود ، پس از طی دو ماه در روز سه شنبه مورخ دوازدهم مرداد به کار […]