لیست مشاغل در زبان انگلیسی

لیست مشاغل در زبان انگلیسی

در این مطلب لیست مشاغل در زبانه انگلیسی را با هم مرور می کنیم. انگلیسی فارسی تجارت و اقتصاد 🔊 accountant حسابدار 🔊 actuary آمارگیر 🔊 advertising executive مجری تبلیغاتی 🔊 bank clerk کارمند بانک 🔊 bank manager مدیر بانک 🔊 Businessman / 🔊 businesswoman تاجر (مرد / زن) 🔊 economist اقتصاددان 🔊 financial adviser مشاور […]