روش های یادگیری لغات (سلسله جلسات روشهای آموزش)

چگونه لغات انگلیسی را یاد بگیریم روش غلط و مرسوم در یادگیری لغات انگلیسی آیا احساس می‌کنی که ظرفیت حافظه‌ات برای یادگیری لغات انگلیسی جدید بسیار محدود و ضعیف است و همیشه شما را عقب نگه‌داشته است. من نیز روزگاری همچون احساسی داشتم… هنگامی‌که در مدرسه، لیستی از لغات انگلیسی به من داده می‌شد که […]