برنامه‌ریزی

۷ روش برنامه‌ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی

نکاتی که برای برنامه‌ریزی به منظور آموزش زبان انگلیسی باید در نظر داشته باشید: 💡 سه یا چهار فعالیت آموزشی مختلف را انتخاب کنید؛ 💡 فعالیت‌هایی انتخاب کنید که کوتاه و لذت‌بخش باشند؛ 💡 برای فعالیت‌هایتان هدف‌های قابل‌دستیابی و واقعی در نظر بگیرید؛ 💡 فعالیت‌ها را مطابق برنامه و در طول هفته انجام دهید. سؤال اصلی […]