افعال حالتی یا Stative Verbs در انگلیسی

یکی از سرفصل‌هایی که به بهانه‌های مختلف در گرامر زبان انگلیسی با آن مواجه می‌شویم موضوع افعال حالتی یا stative verbs است. این گونه فعل‌ها مخصوصا در موضوع زمان‌های استمراری مورد اشاره قرار می‌گیرند. تعریف افعال حالتی یا Stative برخی از فعل‌ها معمولا توانایی اینکه در معنای استمراری به کار روند را ندارند؛ حتی وقتی […]

افعال کنشی و حالتی

افعال کنشی و حالتی

افعال کنشی و حالتی کی از تقسیم بندی های افعال در انگلیسی این است که آنها را به دو بخش افعال حالتی (stative verbs) و افعال کنشی (Action verbs یا dynamic verbs) تقسیم کرد. افعال حالتی (َstative verbs) افعال حالتی افعالی هستند که یک حالت را بیان می کنند و نه یک عمل را. علاوه بر این، این افعال معمولا نمی توانند به […]