اصطلاحات انگلیسی عامیانه

اصطلاح “ big up ”

در زبان انگلیسی برای “دمت گرم” “ big up ”معادل های زیادی هست. بعضیا که خیلی رایجن مثل: Good work – good job – nice work – nice job – well done – way to go – nice move  اما اگه بخواین دقیق تر و خیلی دوستانه تر بگین می تونین از اصطلاح “big up“ استفاده کنید. این […]