اصطلاحات انگلیسی عامیانه

اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “لُپ کلام” و یا “جان کلام” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “ the long and short of it ” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “خلاصه مطلب” دانست برای درک […]