اصطلاحات انگلیسی عامیانه

آموزش تصویری اصطلاح پرکاربرد انگلیسی (بخش ششم)

ما قصد داریم در این مطلب چنداصطلاح پرکاربرد انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاح پرکاربرد انگلیسی برای شما عزیزان مفید باشد.تا اکنون پنج قسمت از این اصطلاحات را خدمت شما دوستان عزیز ارائه کرده ایم که امیدواریم مفید و موثر بوده باشد. اصطلاح پرکاربرد انگلیسی Be in the same […]

دایره لغات

لیستی از چند اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی

لیستی از چند اصطلاح پر کاربرد و گروهی از کلمات (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای کلمات بکار رفته در همان اصطلاح را دارند . چند مورد اصطلاح پر کاربرد  Hush money حق السّکوت Have/Get butterflies دلشوره داشتن (Cross my heart (and hope to die به جون خودم قسم  doesn’t care […]

دایره لغات

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد و گروهی از کلمات (جمله یا عبارت) که معنای متفاوتی را نسبت به معنای کلمات بکار رفته در همان اصطلاح را دارند . چند مورد اصطلاح پرکاربرد  My hair stood on end  🙂 مو به تنم سیخ شد I am all eyes 🙂 من چهار چشمی مراقبم If I get […]

چند اصطلاح پرکاربرد

چند اصطلاح پرکاربرد

 چند اصطلاح پرکاربرد 1.Bring somebody back to knee’s کسی را شکست دادن 2.Welcome back رسیدن بخیر 3.Cash down فقط نقد 4.I’m made that way همین جوری بار اومدم 5.Keep one’s ear to the ground گوش به زنگ بودن 6.Jump the gun زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / […]