دایره لغات

آموزش تصویری اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی(بخش دوم)

ما قصد داریم در این مطلب چندی از اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی را با استفاده ازتصویر به شما زبان آموزان گرامی آموزش دهیم امیدواریم که این اصطلاحات پرکاربرد برای شما عزیزان مفید باشد. اصطلاحات پرکابرد Jump down someone’s throat معني: یقه کسی را گرفتن، با عصبانيت با کسي برخورد کردن You don’t have to jump down my throat! I […]

اصطلاحات انگلیسی با اسم حیوانات

اصطلاحات انگلیسی با اسم حیوانات ✅اصطلاحات انگلیسی “میمون” monkey 1- To monkey around احمقانه رفتار کردن 2-  Monkey business رفتار بد یا بدون صداقت 3-  To make a monkey out of someone کسی را احمق جلوه دادن ✅اصطلاحات انگلیسی “زنبور” bee 1-  Busy as a bee به کسی گفته می شود که خیلی سرش شلوغ […]