اصطلاحات انگلیسی عامیانه

اصطلاحاتی در مورد زمان در زبان انگلیسی

دوستات عزیز زبان آموز در این پست چند عبارت و اصطلاح کاربردی در مورد زمان در زبان انگلیسی را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم که براتون مفید باشد عبارت و اصطلاح کاربردی در مورد زمان ………………………………………………………. In no TIME فورا  ………………………………………………………. TIME without number پی در پی ………………………………………………………. When the TIME was ripe در وقت مناسب […]