travel

اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

در این پست در مورد واژه ی “ Write  ” به معنی “نوشتن” و چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند. واژه ی “Write” از لحاظ گرامری تنها نقش فعل را دارد. معنی “Write” در دیکشنری فارسی و انگلیسی بصورت […]