travel

اشتباه رایج در استفاده از Tremble (لرزیدن)

در این پست در مورد واژه “ Tremble ” به معنی “لرزیدن” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند. واژه ی “Tremble” از لحاظ گرامری دو نقش فعل و اسم را دارد. معنی Tremble در دیکشنری فارسی و انگلیسی بصورت […]