travel

اشتباه رایج در استفاده از Tie

در این پست در مورد واژه “ Tie ” به معنی “گره زدن ” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند. نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری دارای ۲ نقش […]