اصطلاحات کاربردی

عبارات کاربردی در مکالمات (پکیج های ده تایی)

10 عبارت برای انتقاد از اشتباهات دیگران در زبان انگلیسی  از 10 جمله ی زیر برای انتقاد از اشتباهات دیگران در زبان انگلیسی استفاده میکنیم : That wasn’t very clever. What were you thinking of? I bet you wish you hadn’t done that. Why on Earth did you go and do that? You made a […]

اشتباهات رایج در انگلیسی (جلسه اول)

امروز میخوام چنتا اشتباه رایج رو در فرایند یادگیری زبان نام ببرم، (که اکثرشون رو خودم در دوران یادگیری زبان مرتکب شدم) و رفته رفته توضیح بدم که راه حل درست کردن این اشتباهات چیه. این اشتباهات به صورت زیر هست (البته ترتیبشون زیاد مهم نیست) 1- حفظ کردن طوطی وار لغات (آن هم لغات […]