اشتباهات رایج در انگلیسی (جلسه اول)

امروز میخوام چنتا اشتباه رایج رو در فرایند یادگیری زبان نام ببرم، (که اکثرشون رو خودم در دوران یادگیری زبان مرتکب شدم) و رفته رفته توضیح بدم که راه حل درست کردن این اشتباهات چیه. این اشتباهات به صورت زیر هست (البته ترتیبشون زیاد مهم نیست) 1- حفظ کردن طوطی وار لغات (آن هم لغات […]