اسامی مونث و خنثی ؛ آموزش زبان انگلیسی Select Readings

اسم‌ها در زبان انگلیسی و تفاوت جنسیت‌ یکی از نقش‌های کلمه در جمله اسم یا noun است. یک noun معمولا در پاسخ به سؤالاتِ who is it و یا what is it و سؤالاتی مشابه بیان می‌شود که در پاسخ آن‌ها باید درباره یک موضوع توضیح داد. اسم‌ها می‌توانند مذکر و مونث و یا خنثی باشند. بیشتر […]