نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That

نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That

در این مقاله به بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از That می پردازیم. That بعد از that به عنوان صفت ، همیشه یک اسم مفرد به کار می رود که هم می تواند شمارپذیر (countable) باشد و هم شمارناپذیر (uncountable) That incident changed their lives. آن حادثه زندگی آن ها را عوض […]